Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2010/2011

Tajomstvo kňazstva prijaté v Novej Bani

21.08.2011 primície Milana Tomagu

     Vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou trnavského arcibiskupa Mons. Roberta Bezáka, prijal 20. augusta 2011 dp. Milan Tomaga sviatosť kňazstva. Kňazská vysviacka sa uskutočnila vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie v Novej Bani a bolo na nej prítomných množstvo veriacich i kňazov, medzi ktorými bol aj administrátor Banskobystrickej diecézy Mons. Marián Bublinec, dekan farnosti Nová Baňa Mons. Peter Mišík, predstavení Kňazského seminára sv. Františka Xaverského, ako aj viacero kňazov a rodákov.

Rozlúčka s otcom biskupom Balážom

Rozlúčka 02. 08. 2011

     Náhla a nečakaná smrť nášho diecézneho banskobystrického biskupa Mons. Rudolfa Baláža, vyzvala do činnosti mnohé zložky, ktoré na ňu museli aktívne reagovať. Aj náš Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne tak prispel k liturgickým rozlúčkam v dňoch 2. a 3. augusta 2011 v Banskej Bystrici a v Nevoľnom. Počas modlitbovej vigílie 2. augusta 2011 v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, asistovali bohoslovci sláveniu vešpier vedených košickým arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom, po ktorých veriaci vzdali poslednú úctu telesným pozostatkom Mons. Rudolfa Baláža, pri ktorých bohoslovci

Úmrtie: otec biskup Rudolf Baláž

22.11.2010 pri oslave 70-tych narodenín

   Vo veku 70 rokov odovzdal dušu Stvoriteľovi 27. júla 2011 banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž. Mons. Baláž sa narodil 20. novembra 1940 v Nevoľnom, neďaleko Kremnice. Ordinovaný bol 23. júna 1963. Ako kaplán pôsobil v Brezne, Krupine, Vrútkach, Kláštore pod Znievom a Vrícku; ďalej ako aktuár v Banskej Bystrici a ako správca farnosti v Pitelovej. V rokoch 1971 až 1982 mu bol komunistickým režimom odobraný súhlas k vykonávaniu pastorácie. Jeho posledným kňazským pôsobiskom bol Turčiansky Peter, kde bol 14. februára 1990 vymenovaný za biskupa.

Druhý turnus miništrantského tábora

Druhý turnus miništrantského tábora

     V dňoch 11. až 15. júla 2011 sa stal Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne, dočasným domovom pre štyridsať miništrantov Banskobystrickej diecézy. Tí sa spolu so siedmimi animátormi zúčastnili druhého turnusu miništrantského tábora 2011, tento krát venovaného vekovej kategórii starších miništrantov od 12 do 17 rokov. Program tábora pozostával z duchovných, zábavno-športových, cestovateľských i vzdelávacích aktivít.

     Medzi najväčšie lákadlá bezpochyby patrila zábava a šport, ktorým sa miništranti venovali počas všetkých voľných chvíľ, no najviac cez futbalový i florbalový turnaj a návštevu kúpaliska.

Prvý turnus miništrantského tábora

     Prvý turnus miništranstkých táborov v Kňazskom seminári sv. Franstiška Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne, úspešne absolvovala v dňoch 4. až 8. júla 2011 približne päťdesiatka mladších miništrantov vo veku od 9 do 14 rokov z viacerých farností Banskobystrickej diecézy.

     Bohatý program pre nich pripravilo deväť animátorov z radov bohoslovcov pod vedením bohoslovca štvrtého ročníka Petra Píša. Miništranti sa zapojili do viacerých súťaží, navštívili a videli množstvo zaujímavých miest a vystúpení tak policajtov ako aj záchranárov a duchovne sa obohatili prostredníctvom pripravených katechéz sledujúcich postupný priebeh Ježišovho života.

Stránky