Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2017/2018

Kňazská vysviacka v Banskej Bystrici

Na fotografii: (zľava) Michal Martinka, Dominik Kučera, Mons. Marián Chovanec, Patrik Špánik, Jozef Slavkovský, Marian Uram

     V sobotu 16. júna 2018 sa Banskobystrická diecéza rozrástla o päť nových kňazov, ktorých pri slávnostnej svätej omši vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici vysvätil diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Kňazskú vysviacku prijali diakoni Dominik Kučera z Kováčovej, Michal Martinka z Novej Bane, Jozef Slavkovský zo Sásovej, Patrik Špánik zo Sebechlieb a Marián Uram z Michalovej.

     Svoje prvé sväté omše, tzv. primície celebrovali v nedeľu 17.6. vo svojich domácich farnostiach: Michal Martinka, Jozef Slavkovský a Marián Uram. Dominik Kučera bude celebrovať primičnú svätú omšu 23.6. a Patrik Špánik 24.6. .

Rozlúčka a promócie v Badíne

Na fotografii: zľava Mons. doc. Vojtech Nepšinský, Dr.h.c. prof. Karol Mičieta, ThLic. Ján Viglaš, ThDr. Vladimír Thurzo

     V stredu 13. júna 2018 sa neformálnou opekačkou v Kňazskom seminári v Badíne seminaristi  lúčili so svojimi bratmi šiestakmi, ktorí po šiestich rokoch štúdia a formácie opúšťajú brány seminára, už ako diakoni, alebo budúci kňazi.

     „Za tých šesť rokov som oveľa viac dostal a získal, ako stratil, formácia ma teda obohacovala.“, spomína diakon Dominik Kučera.

Divadlo z Novej Bane a Farnosť Sebechleby v Badíne

Na fotografii: inscenácia divadelnej hry Kam z konopí… ? v aule seminára

     V nedeľu 10. júna 2018 ožil Kňazský seminár v Badíne návštevou Farnosti Sebechleby spolu s farárom Danielom Markovičom v rámci Farského dňa rodiny. Spoločnú svätú omšu so seminaristami celebroval prof. Anton Adam, ktorý v homílii vyzdvihol Božie prikázania, ktoré by nás nemali obmedzovať, ale skôr inšpirovať. Po spoločnom obede navštivil seminár aj ochotnícky divadelný súbor spoločenstva Dom chvály z Novej Bane, ktorý sa predstavil šiestou reprízou inscenácie Kam z konopí… ? od autora Ota Šafráneka. Túto komediálnu hru z prostredia manželských vzťahov zrežírovala sestra Samuela OSF, ktorá v tomto divadelnom súbore pôsobí už piaty rok. Pre všetkých zúčastnených to bolo príjemné nedeľné popoludnie.

Diakonská vysviacka v Banskej Bystrici

Na fotke zľava diakoni Filip Gulai, Michal Barniak, Tomáš Švingál, otec biskup Marián Chovanec, Jakub Randis a Juraj Kiss

     V Banskobystrickej diecéze pribudlo v sobotu 9. júna 2018 päť nových diakonov. Diakonská vysviacka sa konala vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. Ich svätiteľom bol banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Keďže na tento deň pripadla aj liturgická spomienka na Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, diecézny otec biskup  vo svojej homílii budúcim diakonom pripomenul Pannu Máriu, ktorú prirovnal k prvej diakonke, ako vzor pre ich službu. Tiež pripomenul, že na Panne Márii môžeme sledovať, ako vyzerá a koná človek, ktorý plne spolupracuje s Duchom Svätým.

Banskobystrickej diecéze pribudnú noví diakoni a kňazi

     Piati kandidáti diakonátu a piati kandidáti kňazstva prijmú tento rok svätenie z rúk banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca. Diakonská vysviacka sa uskutoční 9. júna 2018 o 10.00 hod. vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici a o týždeň neskôr 16. júna 2018 sa v tom istom kostole o 10.00 hod. uskutoční kňazská vysviacka.

Stránky