Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2015/2016

Banskobystrická diecéza sa rozrástla o štyroch nových kňazov

     Kňazská rodina Banskobystrickej diecézy prijala 18. júna 2016 medzi seba štyroch novokňazov. Kňazskú vysviacku z rúk banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca prijali v Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici.

V Banskej Bystrici vysvätili nových diakonov

     Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici bola 11. júna 2016 miestom vysviacky troch nových diakonov, z toho dvoch pre Banskobystrickú diecézu a jedného pre rehoľu dominikánov. Svätiteľom bol banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

Te Deum a promócie naplnené vďačnosťou Bohu

     Akademický rok 2015/2016 bol v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne zavŕšený 8. júna 2016 slávnostnou svätou omšou Te Deum, po ktorej sa uskutočnil slávnostný promočný akt absolventov katolíckej teológie.

Šírila sa vôňa grilovaných špecialít

     Utorok 7. júna 2016 patril spoločnej seminárnej grilovačke, ktorou sa predstavení, bohoslovci a sestričky lúčili so štyrmi odchádzajúcimi spolubratmi, čerstvými absolventmi katolíckej teológie a samotným akademickým rokom 2015/2016.

     Po vešperách o 18.00 hod. sa všetci presunuli do altánku v areáli seminára, kde si spoločne pochutnali na mnohých grilovaných pochúťkach, pričom v družných rozhovoroch predebatovali veľa zaujímavých tém a prehĺbili vzájomné vzťahy.

Filip Gulai

foto: Martin Mičko

Budú vysvätení noví diakoni a kňazi

     Traja kandidáti diakonátu a štyria kandidáti kňazstva prijmú tento rok svätenie z rúk banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca. Diakonská vysviacka sa uskutoční 11. júna 2016 o 10.00 hod. v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici a o týždeň neskôr 18. júna 2016 sa vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici o 10.00 hod. uskutoční kňazská vysviacka.

Stránky