Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2013/2014

Diecézna púť do Šaštína

homília banskobystrického biskupa počas diecéznej púte v Šaštíne

     Dňa 30. augusta 2014 sa uskutočnila púť Banskobystrickej diecézy do národnej svätyne v Šaštíne. Na tomto veľmi známom pútnickom mieste sa zišlo viac ako tri tisíc pútnikov. Program púte sa začal modlitbou radostného ruženca o 9.45 hod. Hlavným bodom programu bola sv. omša so začiatkom o 10.30 hod., ktorú celebroval spolu s kňazmi diecézny biskup, Mons. Marián Chovanec. Počas celého programu mali veriaci možnosť pristúpiť k svätej spovedi.

Dobrodružstvo s Kristom

ilustračný obrázok

     Prvý i druhý turnus miništrantských táborov v Dome sv. Františka na Močiari pri Banskej Štiavnici v dňoch 29. júna – 5. júla a 10. – 16. augusta 2014 úspešne absolvovalo približne tridsaťpäť miništrantov vo veku od 9 do 14 rokov z viacerých farností Banskobystrickej diecézy. Bohatý program pre nich pripravilo deväť animátorov z radov seminaristov druhého a tretieho ročníka.

Slávnosť Nanebovzatej na Starých Horách

Nanebovzatie Panny Márie

     V nedeľu 17. augusta 2014 slávnostne vyvrcholila púť na Starých Horách, pri príležitosti slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. Najprv sa veriaci pomodlili svätý ruženec a o 10.30 hod. začala svätá omša, ktorú celebroval banskobystrický diecézny biskup, Mons. Marián Chovanec. Na úvod privítal všetkých pútnikov a vyjadril veľkú radosť nielen nad ich množstvom, ale aj nad ich horlivosťou.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

ilustračný obrázok

     V nedeľu 22. júna 2014 sa vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici uskutočnila slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Slávnostnú svätú omšu o 9.00 hod. spolu s kňazmi celebroval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

Kňazská vysviacka

litánie ku všetkým svätým počas kňazskej vysviacky

     Dňa 21. júna 2014 sa v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici slávila kňazská vysviacka diakona Františka Veverku. Slávnostná svätá omša, ktorú celebroval diecézny banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec, sa začala o 10.00 hod. Na úvod svätej omše vyslovil otec biskup veľkú radosť a vďaku za kandidáta kňazstva Františka, ktorý bude patriť medzi služobníkov Krista. Pred homíliou vyjadril kandidát kňazstva úprimnú túžbu stať sa služobníkom Krista zvolaním „Tu som!“

Stránky