Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2014/2015

Letné miništrantské tábory

     Letné miništrantské tábory sa tentoraz uskutočnili na Králikoch na chate Mária (prvé dva turnusy: 19. 7. – 1. 8. 2015 pre miništrantov od 9 do 14 rokov) a vo Vysokých Tatrách (tretí turnus: 3. – 5. 8. 2015 pre miništrantov od 15 do 21 rokov). Boli to naozaj plnohodnotne živé, dynamické tábory. Téma táborov bola „Pochodeň svetla“, ktorú sa miništrantom s animátormi na jednej výprave (výlet na Skalku nad Králikmi) podarilo objaviť ako vzácny artefakt zvaný Lumenor. S týmto Lumenorom potom bojovníci svetla porazili tzv. rod teneabralovcov (akože bojovníkov tmy). To bola hlavná téma – samozrejme

Slávnosť Nanebovzatej na Starých Horách

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fresco_of_the_Assumption_of_Mary_-_Bas%C3%ADlica_de_La_Macarena_-_Seville_(2).JPG

     V nedeľu 16. augusta 2015 vyvrcholila púť na Starých Horách, pri príležitosti slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. Celý modlitbový program sa konal v Bazilike navštívenia Panny Márie. Svätej omši predchádzala modlitba slávnostného ruženca. O 10.30 hod. sa začala svätá omša, ktorú celebroval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec spolu s pátrami karmelitánmi a niekoľkými diecéznymi kňazmi. Na úvod privítal všetkých pútnikov a vyjadril veľkú vďaku domácemu pátrovi Stanislawovi Miernikovi, duchovnému správcovi farnosti, za duchovnú starostlivosť o hojný počet mariánskych pútnikov počas celého roka.

ZMENA čísla ÚČTU časopisu XAVER

     Informujeme vážených čitateľov a predplatiteľov časopisu Xaver, že od mesiaca júl má seminárny časopis nové číslo účtu, ktorého nová IBAN podoba je nasledovná: SK58 8360 5207 0042 0527 6308. Prosíme, aby ste Vaše príspevky na časopis už neposielali na pôvodný bankový účet. Ďakujeme za pochopenie!

     Zároveň sa Vám ospravedlňujeme, že sa nám z technických dôvodov nepodarilo vydať letné číslo, skôr ako sa skončil uplynulý akademický rok. Urobíme všetko preto, aby už nasledujúce číslo vyšlo v obvyklom čase.

Redakčná rada časopisu Xaver

Kňaz je vďakyvzdaním, obetou i pokrmom

     Sobotňajšou vysviackou pristúpili 20. júna 2015 k Pánovmu oltáru štyria noví kňazi Banskobystrickej diecézy. Ich svätiteľom bol diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Na slávnostnej svätej omši, vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici sa zúčastnila pokrvná i duchovná rodina svätencov, ako aj množstvo pozvaných hostí.

     Po evanjeliu boli biskupovi predstavení štyria kandidáti na prijatie sviatosti kňazstva: Radovan Hasík z Blatného, Marián Husár z Levíc-Rybníkov, Pavol Lojan z Necpál a Martin Pečarka z Novej Ľubovne. Následne vydal rektor seminára ThLic. Ján Viglaš svedectvo o pripravenosti predstavených kandidátov prijať presbyterát.

Diakonská vysviacka v Banskej Bystrici

     Dňa 13. júna 2015 sa vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici konala diakonská vysviacka. Za diakonov boli tohto roku vysvätení – Jozef Benčat, Marián Juhaniak, Marek Melich a Michal Válka. Slávnostnú svätú omšu o 10.00 hod celebroval banskobystrický diecézny biskup, Mons. Marián Chovanec.

Stránky