Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2011/2012

Miništrantské tábory "Krok za krokom"

miništranti spolu s bohoslovcami pred Kalváriou v Banskej Bystrici

     V duchu služby Božiemu slovu, stolu, služobníkovi ale i blížnemu svojmu sa niesli tohtoročné miništrantské letné tábory Banskobystrickej diecézy. Tri turnusy miništrantských táborov, ktoré mali názov „Krok za krokom“, k spoznávaniu liturgického roka a približovaniu sa k ochotnej službe, sa uskutočnili v dňoch 2. - 7. júla 2012 ako aj 9. - 14. júla 2012 v Badíne a tretí turnus, osobitne venovaný starším miništrantom bol v termíne od 16. do 21. júla 2012 na fare v Priechode.

Septembrová vedecká konferencia Žalmy

logo konferencie Tehilím

     Na vedeckej biblickej konferencii s medzinárodnou účasťou o Žalmoch v termíne 13. – 14. septembra 2012 v Banskej Bystrici – Badíne sa podieľajú štyri teologické fakulty. Témou konferencie sú Žalmy z pohľadu ich autorov a neskoršej recepcie.

     Katedra biblických vied Teologického inštitútu RKCMBF UK v Badíne ju pripravuje s prísluš-nými katedrami biblických vied na Teologickej fakulte Trnavskej Univerzity, Teologickej fakulte Katolíckej univerzity a s katedrou filozofie a religionistiky Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity.

Te Deum zakončilo akademický rok v Badíne

Slávnostná promócia absolventov 12.06.2012

     Slávnostná svätá omša, ktorej súčasťou bol ďakovný hymnus Te Deum sa uskutočnila 12. júna 2012 v seminárnej kaplnke sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne za účasti diecézneho administrátora Mons. Mariána Bublinca, dekana Rímskokatolíckej fakulty Univerzity Komenského Mons. Mariána Šurába, absolventov fakulty a mnohých pozvaných hostí.

     Diecézny administrátor sa v homílií zameral na stať z evanjelia podľa Matúša, v ktorej evanjelista pobáda, že by tak žiarilo naše svetlo pred ľuďmi, aby oslavovali za to Otca, ktorý je na nebesiach. On je tým pravým zdrojom, ktorý nám dodáva všetky potrebné milosti a z ktorého pramení aj všetko poznanie.

Slovom žalmu k jubileu 11. júna

Úvodné vešpery 6. stretnutia cyklu Slovom žalmu k jubileu II.

O kňazovi Medveckom a Ž 72

     Témami prednášok šiesteho stretnutia cyklu Slovom žalmu k jubileu II sa 11. júna 2012 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne boli osobnosť kňaza, historika a národovca Karola Antona Medveckého a Žalm 72.

     Stretnutie sa začalo o 19.30 hod. modlitbou vešpier v seminárnom kostole a pokračovalo prednáškami vo veľkej aule seminára. Osobnosť Karola Antona Medveckého (1875-1937) v historickej  prednáške predstavil cirkevný historik ThDr. Pavol Kollár, ktorý hneď

Diakonská a kňazská vysviacka v B. Bystrici

Diakonská vysviacka v Banskej Bystrici 8.6.2012

     Druhý júnový víkend sa v Banskobystrickej diecéze niesol v znamení kňazských vysviacok. Prvý stupeň kňazstva, diakonát, prijali v piatok 8. júna 2012 o 16.00 hod. v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici Pavel Gyurász, Ján Jáger, Martin Kňažek, Martin Kováč a Dušan Rončák. V sobotu 9. júna 2012 zas o 10.00 hod. v tom istom chráme prijali sviatosť kňazstva Dominik Jáger, Peter Lupták, Michal Mališ, Jozef Mikula, Miroslav Pintér, Peter Tóth a Vladimír Václavík. Na pozvanie diecézneho administrátora Mons. Mariána Bublinca obe vysviacky uskutočnil Jozef kardinál Tomko.

Stránky