Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2018/2019

Štyria novokňazi pre Banskobystrickú diecézu

     V sobotu, 22. júna 2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnila kňazská vysviacka 4 nových kňazov. Vo svätej omši, ktorú vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie celebroval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec, sa novými kňazmi stali: Filip Gulai z Novej Bane, Jakub Randis z Brehov, Juraj Kiss a Lukáš Líška z Banskej Štiavnice. V najbližších dňoch sa v ich rodných farnostiach uskutočnia ich primičné sväté omše, na ktoré všetci srdečne pozývajú. Zaujímavosťou taktiež je, že v Banskej Štiavnici sa primície uskutočnia po 58 rokoch a to dvoje. Jeden z rodákov, novokňaz Lukáš Líška spomína: ,,Zo samotnej vysviacky mám silný dojem, ale mám aj bázeň a rešpekt pred tým, čo mi bolo zverené. Myslím, že dôležité je aj zostať normálnym.”

Banskobystrickej diecéze pribudli štyria noví diakoni

     V sobotu 15. júna 2019 sa vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici uskutočnila vysviacka nových diakonov pre Banskobystrickú diecézu. Banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec pri svätej omši vysvätil za diakonov štyroch seminaristov 5. ročníka Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne a to Martina Garaja z farnosti Nová Baňa, Mateja Izraela z farnosti Dobrá Niva - filiálka Podzámčok, Martina Mička z farnosti Stará Halíč - filiálka Lehôtka a Martina Ščúryho z farnosti Partizánske. Diakonát je prvým stupňom kňazstva a jeho cieľom je služba. Noví diakoni budú najmä počas letných mesiacov slúžiť v rôznych farnostiach. Matin Garaj v Prievidzi – mesto, Matej Izrael v Detve, Martin Mičko v Banskej

Posledné Te Deum v Badíne

     V Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského, sa 13. júna 2019 uskutočnilo posledné slávnostné Te Deum a promócie. Ďakovnú svätú omšu celebroval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec, ktorý vo svätej omši zároveň vyjadril aj nádej znovuotvorenia brán tohto kňazského seminára v budúcnosti. Po svätej omši sa v aule seminára uskutočnili promócie 5 študentov denného štúdia a 12 študentov externého štúdia, ktorým bol udelený titul magister teológie, za účasti prorektora Univerzity Komenského a dekana fakulty. V stredu 12. júna sa zároveň uskutočnila rozlúčková opekačka s bratmi šiestakmi, pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami, pri ktorej rektor seminára Ján Viglaš poďakoval najmä nepedagogickým zamestnancom.

Exhortácia pre mladých vychádza v slovenčine, predstaví sa v Badíne

     V priestoroch Kňaského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne sa v stredu 26. júna 2019 uskutoční konferencia na tému Predstavenie posynodálnej apoštolskej exhortácie Christus vivit, na ktorú Rada pre mládež a univerzity KBS pozýva pracovníkov s mládežou. Cieľom konferencie je predstavenie dokumentu Christus vivit a vytýčenie niektorých konkrétnych tém inšpirovaných dokumentom. Zároveň sa na nej vytvoria pracovné skupiny, počas ktorých budú účastníci spoločne hľadať odpovede na výzvy súčasnej doby pre pastoráciu mládeže, ku ktorým predstavovaný dokument pozýva. 

Pozvánka na vigílnu turíčnu adoráciu

     V seminárnom kostole sv. Františka Xaverského v Badíne sa v sobotu 8. júna 2019 o 20:30 uskutoční vigílna turíčna adorácia, kde zaznie Božie slovo v rôznych jazykoch. Každý, kto túži stráviť tento čas príchodu Ducha Svätého spolu s nami, je pozvaný.

Slavomír Michna

foto: www.christianity.com

Stránky