Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2016/2017

Status duchovnej osoby v súčasnom štáte

     Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu Status duchovnej osoby v súčasnom štáte, ktorá sa uskutoční v dňoch 11. – 13. septembra 2017 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne (pri Banskej Bystrici).

Bližšie informácie a spôsob prihlasovania nájdete tu v PRÍLOHE.

Eucharistia je najväčší prejav Kristovej lásky voči nám

     V nedeľu 18. júna slávili vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici slávnosť najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Svätej omši predsedal banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Na omši boli okrem predstavených, bohoslovcov a sestričiek z Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne, prítomní aj kňazi a veriaci z okolitých farností.

V Banskej Bystrici vysvätili dvoch novokňazov

     Banskobystrická diecéza sa dňa 17. júna rozrástla o dvoch novokňazov. Kňazskú vysviacku z rúk banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Mariana Chovanca prijali v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Na úvod slávnostnej svätej omše, ktorá sa začala o 10.00 hod., privítal otec biskup svätencov, ich rodiny a všetkých prítomných. V homílii hovoril o úlohe a podstate kňazstva, ktorá spočíva v spájaní. Použijúc obraz kalicha rozoberal základné vlastnosti kňaza. Kňaz je vzácna nádoba vybratá Bohom. Jeho hodnota, vzácnosť a trvácnosť vyplýva z Kristovho kňazstva. Tak, ako sa kalich

Promócie a Te Deum v Badíne

    V Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne bol 14. júna slávnostnou omšou Te Deum a následnými promóciami ukončený akademický rok 2016/2017. Svätá omša sa začala o 9.30 hod. Hlavným celebrantom bol banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Na slávnosti bol prítomný taktiež dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Vladimír Thurzo, ako aj Mons. Branislav Koppal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Otec biskup Chovanec vo svojej kázni hovoril o potrebe vďačnosti v živote. Boh nám dáva prirodzené a nadprirodzené dary. Je dobré vedieť o daroch, ktoré od neho máme, pretože nás to vedie k vďačnosti. Keď je vďačnosť

Rozlúčková grilovačka s bratmi šiestakmi

     Utorňajší večer 13. júna patril v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského tradičnej rozlúčkovej grilovačke. Predstavení, bohoslovci a sestričky z kňazského seminára sa takto rozlúčili s dvoma odchádzajúcimi spolubratmi, čerstvými absolventmi katolíckej teológie a zároveň aj s končiacim sa akademickým rokom 2016/2017. Po vešperách o 18.00 hod. sa všetci presunuli zo seminárneho kostola do záhradného altánku, kde na nich čakali rôzne grilované špeciality. Popri chutnom jedle a zaujímavých konverzáciách prispela k dobrej nálade a prehĺbeniu vzájomných vzťahov aj hudobná vložka v podaní bohoslovcov.

Stránky