Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2012/2013

Bohoslovec Michal už prerazil cestu do neba

ilustračný obrázok

     Farský kostol povýšenia Svätého kríža bol v piatok 23. augusta 2013 svedkom nevšedného pohrebu bohoslovca Michala Tótha, ktorý v utorok zomrel v trenčianskej nemocnici na embóliu pľúc. V modliacom sa spoločenstve boli okrem pokrvnej a farskej rodiny prítomní aj bohoslovci, rehoľné sestry a hojný počet kňazov Banskobystrickej i Nitrianskej diecézy. Zádušnú svätú omšu a pohrebné obrady za prítomnosti generálneho vikára Bansko-bystrickej diecézy Branislava Koppala vykonal rektor Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne, Ján Viglaš.

Do večnosti nás predišiel spolubrat M. Tóth

     Vo veku 29 rokov nás dňa 20. augusta 2013 vo večerných hodinách náhle opustil náš spolubrat Michal Tóth. Zádušná svätá omša a pohreb zosnulého bude v piatok 23. augusta 2013 o 13.00 h. vo Farskom kostole povýšenia Svätého kríža v obci Svinná (okres Trenčín). Michal Tóth sa narodil 3. októbra 1983 v Trenčíne. Základnú školu vychodil vo Svinnej a gymnaziálne štúdiá absolvoval u piaristov v Trenčíne. Rodinná tragédia spôsobená smrťou matky v Michalovi prehĺbila obdivuhodnú úctu k Nebeskej Matke Panne Márii. Po vykonaní základnej vojenskej služby, na ktorej získal mnoho životných skúseností, 5 rokov pracoval.

10 rokov od návštevy Jána Pavla II. v Badíne

bl. Ján Pavol II. v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v B. Bystrici – Badíne 12.09.2003

     Nasledujúci 12. september 2013 je desiatym výročím tretej apoštolskej cesty pápeža na Slovensku, keď dnes už blahoslavený Ján Pavol II. celebroval svätú omšu na Námestí SNP v Banskej Bystrici a následne navštívil Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne.

Noví absolventi pre diecézu i rehoľu

Slávnostná promócia absolventov TI v Banskej Bystrici – Badíne

     Na pôde Teologického inštitútu v Banskej Bystrici – Badíne boli 12. júna 2013 promovaní na magistrov ďalší absolventi katolíckej teológie, svoju odbornú kompetenciu budú vykonávať ako kňazi v Banskobystrickej diecéze, jeden v Reholi kazateľov. Oficiálny promočný akt bol súčasťou slávnostného ukončenia akademického roku v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského. Svätú omšu Te Deum celebroval Mons. Marián Bublinec, generálny vikár.

Júnové SŽkJ: Žalmy 127 – 128; Viera a povera

ilustračný obrázok

     Pravidelné stretnutie Slovom žalmu k jubileu III. sa v priestoroch badínskeho Kňazského seminára uskutočnilo aj 10. júna 2013. Modlitbou vešpier ho otvoril rektor seminára Ján Viglaš, ktorý bol zároveň prvým prednášajúcim a prítomným predstavil tému Viery a povery. V prednáškovej časti sa ďalej biblista Blažej Štrba venoval exegéze Žalmov 127 a 128 s rodinnou tematikou.

     Morálny teológ Ján Viglaš otvoril prvú tému pomerne širokým pohľadom  na rozličné druhy povier a poverčivých skutkov. Tie, hoci sú v ostrom rozpore s vierou, nachádzajú si svoju cestu aj do životov veriacich kresťanov, či už vo forme prehnaného alebo falošného kultu pravému Bohu.

Stránky