Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2010/2011

Blahorečenie Jána Pavla II.

Bohoslovci sledovali blahorečenie Jána Pavla II. na miestach, ktoré navštívil
Bohoslovci sledovali blahorečenie Jána Pavla II. na miestach, ktoré navštívil
  
Bohoslovci Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici - Badíne sledovali blahorečenie Jána Pavla II. na dvoch miestach, ktoré sú spojené s jeho životom. Prvým miestom, kde boloslovci sledovali beatifikačnú slávnosť bol samotný Kňazský seminár v Badíne, ktorý bl. pápež Ján Pavol II. navštívil 12. septembra 2003, počas pastoračnej návštevy Banskobystrickej diecézy. V ňom trávil popoludnie a stretol sa tu s biskupmi, vyučujúcimi, seminaristami ako aj členmi iných

Diecézne kolo Biblickej olympiády má víťazov

Biblická olympiáda

Mladí biblisti Banskobystrickej diecézy si zmerali svoje sily v diecéznom kole Biblickej olympiády v dňoch 13. a 14. apríla 2011 v Kňazskom seminári v Badíne. Celkovo 81 súťažiacich, víťazov dekanátnych kôl, preukázalo vynikajúce poznatky zo Svätého Písma. V kategórií Stredných škôl sa zúčastnilo dvanásť trojčlenných družstiev, spomedzi ktorých vyšli ako víťazi študenti Katolíckeho gymnázia Štefana Moyzesa v Banskej Bystrici, z dekanátu Banská Bystrica - katedrála. Medzi pätnástimi trojčlennými družstvami žiakov základných škôl sa na najvyššom mieste ocitli žiaci zo základnej školy v Kremnici, z dekanátu Žiar nad Hronom. Všetci zúčastnení študenti sa však stali morálnymi víťazmi, ktorí dokázali, že poznajú to najcennejšie: Slovo Pána.

Michal Válka

Tretie stretnutie Slovom žalmu k jubileu

Slovom žalmu k jubileu

V pondelok 11. apríla 2011 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutočnil tretí tematický večer cyklu SLOVOM ŽALMU K JUBILEU, ktorý je realizovaný v rámci príprav na jubileum 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ktoré bude slávené v roku 2013.

Večer začal spoločnou modlitbou vešpier, ktorú viedol diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž. V historickom exkurze diakon Peter Baláž predstavil kostol v Selciach a baziliku z 9. storočia, ktorej zvyšky sa nachádzajú v areáli Bratislavského hradu. Kostol v Selciach je zároveň pútnickým miestom v Banskobystrickej diecéze zasväteným sv. Cyrilovi a Metodovi.

Dva miništrantské víkendy

Foto z víkendu pre mladších

Dva víkendy na prelome marca a apríla 2011 patrili v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici - Badíne opäť miništrantom, ktorí ho naplnili nielen hlukom, ale aj úprimnou radosťou zo spoločenstva miništrantov z celej Banskobystrickej diecézy. Posledný marcový víkend, v dňoch 25. až 27. marca 2011, prišli do seminára mladší miništranti a o týždeň ich v dňoch 1. až 3. apríla vystriedali starší miništranti.

Celodiecézne rekolekcie

Celodiecézne rekolekcie

Na pravidelných celodiecéznych rekolekciách sa 24. marca 2011 zišli kňazi Banskobystrickej diecézy v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne. V duchovnej časti programu biskup Rudolf Baláž apeloval na kňazov, aby nežili ako bohatí medzi chudobnými. V pracovnej časti sa prítomným kňazom prihovoril historik Pavol Kolár a pastoralista Jozef Repko. Dp. Kolár v prednáške priblížil vznik a vývoj kalvárií v Banskobystrickej diecéze, ktorých v súčasnosti máme okolo tridsať. Druhý prednášajúci, dp. Repko sa zas venoval duchovno-pastoračnému odkazu Svätého Otca Benedikta XVI. vyjadrenému v jeho pôstnom posolstve. Pôstom sa totiž aj kňazi pripravujú na svoj

Stránky