Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2010/2011

Púť do Svätej zeme

Vďaka cestovnej kancelárii Awertravel a Mons. Jánovi Majerníkovi dostali kňazské semináre na Slovensku výhodnú ponuku púte do Svätej zeme. Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne túto možnosť využil v dňoch 1. až 8. marca 2011. 

Slovom žalmu k jubileu – 2. stretnutie

V Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne sa 14. marca 2011 uskutočnilo druhé stretnutie cyklu SLOVOM ŽALMU K JUBILEU. Stretnutie začalo modlitbou vešpier, ktorej predsedal diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž. Po vešperách diakon Peter Baláž predstavil historický exkurz do 9. storočia s pohľadom na Nitriansky hrad – veľkomoravské biskupstvo a na prvého nitrianskeho biskupa Vichinga. Predstavený bol tiež kostol v Lehote pod Vtáčnikom zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi.

Februárové rekolekcie

Celodiecézne kňazské rekolekcie v mesiaci február sa niesli v duchu osláv 90. výročia vysviacky Mons. Mariána Blahu (1869-1943). 23. februára 2011 predsedal v seminárnej kaplnke sv. Františka Xaverského v Badíne slávnostnej sv. omši diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž. Osobnosť biskupského jubilanta po sv. omši v prednáške prítomným kňazom priblížil PhDr. Branislav Dado.

Predstavenie exorácie Verbum Domini

Na pôde Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne sa 28. februára 2011 uskutočnila prezentácia slovenského vydania posynodálnej apoštolskej exhortácie Benedikta XVI Verbum Domini. Biblický večer otvoril v seminárnej kaplnke banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž. Dr. Blažej Štrba v kontexte iných biblických dokumentov priblížil novosť predkladanej exhortácie smerujúcej od informatívnej funkcie k performatívnej, činorodej účasti na slávení Božieho slova v živote Cirkvi.

SLOVOM ŽALMU K JUBILEU

Banskobystrický diecézny biskup Rudolf Baláž 14. februára 2011, na sviatok sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy, sv. omšou otvoril trojročný cyklus SLOVOM ŽALMU K JUBILEU. Cyklus organizuje Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne v spolupráci s Katedrou biblických vied na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v priestoroch seminára v rámci príprav na jubileum 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie.

Mons. Rudolf Baláž na sv. Cyrilovi a Metodovi vyzdvihol nie to, že nám priniesli písmo a kultúru, ale Božie Slovo, ktoré nám ukazuje správny smer a to ako sa nezamotať v tomto svete.

Stránky