Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2010/2011

SŽkJ: Nad Pánovým Zákonom

Slovom žalmu k jubileu

O Pánovej náuke – Tóre pred Kristom a o kresťanstve v 9. storočí na našom území

V Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne sa 6. júna 2011 uskutočnil piaty tematický večer cyklu SLOVOM ŽALMU K JUBILEU. Obsahom tohto večera bol výklad Žalmu 19., priblíženie kostolov v Hornej Trnávke a Kopčanoch a ukázanie archeologických objavov v Mikulčiciach.

I toto stretnutie sa začalo spoločnou modlitbou vešpier, ktorej predsedal banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž. Krátke čítanie bolo z Prvého listu Solúnčanom - ako pripomienka na to, že cyklus je venovaný príchodu svätých solúnskych bratov na naše územie.

300. výročie Panny Márie Starohorskej

Starohorskí pútnici 4. 6. 2011

Na prvú júnovú sobotu 4. júna 2011 sa bohoslovci Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne, zúčastnili programu 300. ročného výročia prenesenia sochy milostivej Panny Márie zo studničky do kostola na Starých Horách. Starohorský kostol Navštívenia Panny Márie bol v roku 1990 ozdobený titulom Bazilika minor a Mons. Rudolf Baláž na tomto mieste koná podľa vzoru bl. Jána Pavla II. pravidelné fatimské soboty. Badínsky bohoslovci prispeli k oslavám liturgickou asistenciou pri svätej omši, ktorú o 10:30 celebroval na Studničke Mons. Rudolf Baláž. Slávnosť bola prenášaná aj vo vysielaní Slovenskej televízie. Diecézny biskup sa v bazilike pred sochou milostivej madony pomodlil loretánske litánie a

Rozlúčkový večierok

Rozlúčka s Ak. rokom 2010/2011

Príjemným posedením v seminárnej záhrade sa večer 1. júna 2011 bohoslovci rozlúčili s akademickým rokom 2010/2011. Večer začal vešperami v seminárnej kaplnke, kde bratia šiestaci ďakovali Bohu za vykonané štátnice a pokračoval neformálnym posedením v altánku. K "eschatologickým udalostiam" tohto akademického roku nemohli chýbať chutné občerstvenie, príjemná hudba, zábava, šport a hry do ktorých sa zapojili aj predstavení seminára. To všetko sa nieslo v duchu vďačnosti za uplynulý rok a v dobrej nálade, ktorá nesmie chýbať na rozlúčkových večierkoch.

Michal Válka

Foto: Jozef Benčat

Kurzy permanentnej formácie

ilustračný obrázok

V dňoch 23.-26. mája 2011 priviedli kurzy permanentnej formácie do nášho seminára dvadsaťštyri kňazov Banskobystrickej diecézy. Tí sa počas obdobia šiestich rokov od svojej kňazskej vysviacky neustále zdokonaľujú a naberajúc nové skúsenosti, ich konfrontujú s teóriou, ktorú dostávajú cez vzdelávanie prostredníctvom permanentnej formácie. Za formáciu kňazov je v našej diecéze zodpovedný vdp. Branislav Koppal, ktorý pre kňazov tentokrát vybral prednášajúcich z oblasti katechetiky, pedagogiky a farskej katechézy. Kňazi boli na záver kurzu zo spomenutých oblastí vyskúšaní.

Michal Válka
Foto: ilustračné 

Jubilujúci kňazi v Badíne

Jubilujúci kňazi
Pod strechou Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici - Badíne sa v sobotu 21. mája 2011 stretli kňazi Banskobystrickej diecézy, ktorí si v tomto roku pripomenú okrúhle výročia svojich kňazských vysviacok. Slávnosť sa začala svätou omšou o 11. hod. Spolu s diecéznym biskupom Mons. Rudolfom Balážom pristúpilo k oltáru dvadsaťdva jubilujúcich kňazov rôznych vekových kategórií, aby spoločne ďakovali za dar kňazstva. Mons. Baláž kňazom v homílií pripomenul, aby nelamentovali, ale s ubúdajúcimi fyzickými silami si stále vyprosovali sily ...

Stránky