Nachádzate sa tu

Domov

Druhý turnus miništrantského tábora

Druhý turnus miništrantského tábora

     V dňoch 11. až 15. júla 2011 sa stal Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne, dočasným domovom pre štyridsať miništrantov Banskobystrickej diecézy. Tí sa spolu so siedmimi animátormi zúčastnili druhého turnusu miništrantského tábora 2011, tento krát venovaného vekovej kategórii starších miništrantov od 12 do 17 rokov. Program tábora pozostával z duchovných, zábavno-športových, cestovateľských i vzdelávacích aktivít.

     Medzi najväčšie lákadlá bezpochyby patrila zábava a šport, ktorým sa miništranti venovali počas všetkých voľných chvíľ, no najviac cez futbalový i florbalový turnaj a návštevu kúpaliska.

     Nenásilná forma odovzdávania vedomostí bola ponúknutá cez ukážky policajných, záchranárskych a sokoliarskych cvičení. Policajti vystúpili s prehliadkou niektorých cvikov policajných psovodov. Záchranári zas pripomenuli hlavné zásady podávania prvej pomoci a sokoliari miništrantom ukázali našich najznámejších lietajúcich dravcov.   

     Účastníci tábora navštívili okrem kňazského seminára aj bojnickú zoologickú záhradu a banskobystrické zábavno-nákupné centrum. V ZOO si prezreli všetky pavilóny a sekcie, ktoré v sebe ukrývajú veľké množstvo exotických zvierat.

     Vrcholom všetkých aktivít bol však zážitok spoločenstva podporený duchom modlitby. Hlavný animátor Peter Píš si vrámci duchovného programu pripravil sériu katechéz sledujúcich hlavné dejové línie dejín spásy.  Ostatní animátori sa usilovali upevniť vzájomné priateľstvá v jednotlivých skupinách spoločnou modlitbou. K najdôležitejším bodom každého dňa patrila účasť na svätých omšiach. Badín, Bojnice – Dubnica, Banská Bystrica – Radvaň a Banská Bystrica – Fončorda boli miesta, ktoré mohli miništranti spoznať i cez svoju službu pomoci pri prinášaní eucharistických obiet konaných na spomenutých miestach.

     Aj tento miništrantský tábor bol odmenou za miništrantskú službu, ktorú miništranti vykonávali vo svojich farnostiach počas uplynulého školského roka.

Michal Válka