Nachádzate sa tu

Domov

Rozlúčka s otcom biskupom Balážom

Rozlúčka 02. 08. 2011

     Náhla a nečakaná smrť nášho diecézneho banskobystrického biskupa Mons. Rudolfa Baláža, vyzvala do činnosti mnohé zložky, ktoré na ňu museli aktívne reagovať. Aj náš Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne tak prispel k liturgickým rozlúčkam v dňoch 2. a 3. augusta 2011 v Banskej Bystrici a v Nevoľnom. Počas modlitbovej vigílie 2. augusta 2011 v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, asistovali bohoslovci sláveniu vešpier vedených košickým arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom, po ktorých veriaci vzdali poslednú úctu telesným pozostatkom Mons. Rudolfa Baláža, pri ktorých bohoslovci vykonávali čestnú stráž a viedli modlitbu bolestného ruženca.

     Samotným pohrebným obradom 3. augusta 2011 predsedal vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Po úvahe nad aktuálnymi evanjeliovými slovami bdelosti na Pánov príchod si arcibiskup všimol dôležité medzníky zosnulého biskupa. V závere tejto svätej omše, na ktorej sa zúčastnilo okolo štyritisíc veriacich, tristo kňazov a dvadsaťsedem biskupov, predniesli svoje pozdravy aj ostatní činitelia cirkevného, politického a spoločenského života.

     Na poslednej ceste zosnulého biskupa Baláža a pri jeho uložení do hrobu ho okrem rodákov z Nevoľného, 3. augusta 2011 sprevádzali aj pútnici z blízkeho i ďalekého okolia. V homílií sa počas sv. omše prihovoril žilinský diecézny biskup, niekdajší pomocný biskup v Banskej Bystrici Mons. Tomáš Galis.

     Účasť na pohrebných obradoch nás bohoslovcov nepozývala len k aktívnej pomoci pri ich priebehu, ale predovšetkým k úpenlivej modlitbe za dušu nášho zosnulého otca biskupa Rudolfa:

Všemohúci Bože,
svojho služobníka, biskupa Rudolfa
si obdaril veľkňazskou hodnosťou
a ustanovil si ho za nástupcu apoštolov;
vrúcne ťa prosíme,
daj, aby sa v spoločenstve svätých apoštolov
večne radoval v tvojom kráľovstve.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Michal Válka

Foto: Domink Jáger