Nachádzate sa tu

Domov

Tajomstvo kňazstva prijaté v Novej Bani

21.08.2011 primície Milana Tomagu

     Vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou trnavského arcibiskupa Mons. Roberta Bezáka, prijal 20. augusta 2011 dp. Milan Tomaga sviatosť kňazstva. Kňazská vysviacka sa uskutočnila vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie v Novej Bani a bolo na nej prítomných množstvo veriacich i kňazov, medzi ktorými bol aj administrátor Banskobystrickej diecézy Mons. Marián Bublinec, dekan farnosti Nová Baňa Mons. Peter Mišík, predstavení Kňazského seminára sv. Františka Xaverského, ako aj viacero kňazov a rodákov.

     Mons. Bezák sa v homílii zamyslel nad darom kňazstva, ktoré vychádza z rodinného prostredia, ďalej sa rozvíja v spoločenskom prostredí rodákov a priateľov, avšak svoj vrchol dosahuje v živote samotného povolaného, v ktorom sa odohráva tajomný dialóg povolania. Svätiteľ poprial dp. Tomagovi okrem iných darov aj skromnosť pri štúdiu Svätého Písma, ktorá mu umožní postupne hlbšie vnikať do jeho hĺbok.

     Po homílii nasledoval vlastný obrad kňazskej vysviacky, po ktorom priniesol novokňaz po prvý krát eucharistickú obetu v spoločenstve so svojím svätiteľom arcibiskupom Bezákom a ostatnými kňazmi. Vďačnosť za práve prijatý dar kňazstva prejavil novokňaz aj v závere sv. omše voči tým ľuďom, ktorí ho sprevádzali na ceste k oltáru. Osobitným spôsobom vyjadril symbolom kvetu, vďaku aj zosnulému biskupovi Mons. Rudolfovi Balážovi, ktorý stanovil dátum tejto vysviacky a všetkým zhromaždením na koniec slávnosti udelil novokňazské požehnanie.

     Dp. Milan Tomaga ďakoval za dar kňazstva nedeľnou primičnou svätou omšou 21. augusta 2011 v Novej Bani. Slávnosť začala požehnaním ornátu a bohoslužobných predmetov, ktoré v priestoroch farskej budovy vykonal dekan Mons. Peter Mišík. Po príchode procesie k oltáru, dostal novokňaz rodičovské požehnanie.

     V homílií sa primiciantovi a prítomným veriacim prihovoril dp. Blažej Štrba. Rozvíjal v nej myšlienky vyslovené v liturgických čítaniach, vrcholom ktorých bol evanjeliový chválospev o Mesiášovi a jeho predchodcovi (Lk 1, 68-79). Dp. Štrba poukázal na to, že novokňaz Milan nebude hovoriť len o existencii Boha, ale aj o jeho veľkých skutkoch a vlastnostiach ako je aj Jeho milosrdenstvo. "Z hĺbky milosrdenstva nášho Boha", tieto slová zachytené v Zachariášovom chválospeve našli svoje konkrétne znázornenie aj na primičnom ornáte a vo formulári sv. omše, ktorý tak vyjadroval aj istý životný smer novokňaza, snažiaci sa o uskutočňovanie úlohy Jána Krstiteľa, "ísť pred tvárou Pána" a sprostredkovať ľuďom jeho milosrdenstvo.

     Eucharistická obeta prinesená novokňazom tvorila ústrednú časť slávnostného zhromaždenia, ktoré bolo ukončené novokňazským požehnaním osobitne rodičom, príbuzným, kňazom, rehoľníkom, bohoslovcom a všetkým prítomným. Motívom primiciantovej vďačnosti voči tým, ktorí ho sprevádzali na ceste životom boli darčekové predmety, ktoré niesli pečať filiálneho kostola sv. Márie Goretti v Bukovine, neďaleko Novej Bane. Práve odtiaľ novokňaz pochádza a vo svojej rodnej farnosti bude aj pastoračne vypomáhať počas prázdnin popri štúdiu biblických vied v Ríme, ktoré ho v najbližších rokoch čakajú.

 

Michal Válka

Foto: Dominik Jáger