Nachádzate sa tu

Domov

Prvý turnus miništrantského tábora

     Prvý turnus miništranstkých táborov v Kňazskom seminári sv. Franstiška Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne, úspešne absolvovala v dňoch 4. až 8. júla 2011 približne päťdesiatka mladších miništrantov vo veku od 9 do 14 rokov z viacerých farností Banskobystrickej diecézy.

     Bohatý program pre nich pripravilo deväť animátorov z radov bohoslovcov pod vedením bohoslovca štvrtého ročníka Petra Píša. Miništranti sa zapojili do viacerých súťaží, navštívili a videli množstvo zaujímavých miest a vystúpení tak policajtov ako aj záchranárov a duchovne sa obohatili prostredníctvom pripravených katechéz sledujúcich postupný priebeh Ježišovho života.

     Na začiatku tábora boli miništranti rozdelení do ôsmich súťažných skupín, ktoré mali pod patronátom jednotliví bohoslovci. Skupiny si vytvorili názvy i pokriky, s ktorými vstupovali do zápolenia v jednotlivých súťažiach.

     Počas utorkovej slávnosti spolupatrónov Európy, sv. Cyrila a Metoda sa miništranti z celej diecézy zúčastnili odpustu v Selciach, ktorý vyvrcholil slávnostnou svätou omšou celebrovanou diecéznym banskobystrickým biskupom Mons. Rudolfom Balážom. Po nej sa ešte mladí pútnici zastavili v priestoroch neďalekého hradu v Slovenskej Ľupči.

     Streda patrila športu. Futbalové zápasy boli hlavnou náplňou tohto športového dňa, v ktorom okrem víťazného družstva zvíťazila aj čestnosť a odvaha všetkých zúčastnených. Okrem toho boli počas celého tábora pre miništrantov sprístupnené priestory telocvične, posilňovne a kalčeta, ktoré boli častým miestom športového oddychu počas voľných chvíľ v tábore. 

     Štvrtková návšteva Banskej Bystrice v sebe niesla viacero zaujímavostí. Miništranti ju otvorili na banskobystrickej kalvárii, pokračovali prehliadkou areálu múzea SNP, ďalej rádia Lumen a historického centra mesta, oddýchli si v neďalekom nákupnom stredisku  a vyvrcholenie dňa zažili na neďalekom sídlisku Fončorda, kde si prezreli ukážky sokoliarov a v miestnom kostole sv. Michala sa zúčastnili na slávení sv. omše.

     Po týždni plnom nových zážitkov  kamarátstiev sa miništranti v piatok popoludní, po vyhodnotení všetkých súťaží, rozišli do svojich domovov.

Michal Válka